Önéletrajzok

ÖNÉLETRAJZOK

 

 

Írók költők önéletrajzai - önvallomásai

 

ADY ENDRE
ADY LAJOS
AMBRUS ZOLTÁN
ÁPRILY LAJOS
ARANY JÁNOS
BABITS MIHÁLY
BALÁZS BÉLA
BARABÁS TIBOR
BENEDEK ELEK
BENEDEK MARCELL
BERDA JÓZSEF
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BETHLEN KATA
BORNEMISSZA PÉTER
BRÓDY SÁNDOR
CHOLNOKY VIKTOR
CS. SZABÓ LÁSZLÓ
CSÁTH GÉZA
CSATHÓ KÁLMÁN
CSIKY GERGELY
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
DÉNES ZSÓFIA
DÉRY TIBOR
DSIDA JENŐ
ELEK ARTUR
EÖTVÖS JÓZSEF
EÖTVÖS KÁROLY
ERDŐS RENÉE
FÁY ANDRÁS
FÉJA GÉZA
FELSŐCSERÁTONI BOD PÉTER
FÜST MILÁN
GÁBOR ANDOR
GÁLL ISTVÁN
GARAY JÁNOS
GÁRDONYI GÉZA
GELLÉRT OSZKÁR
GOZSDU ELEK
HAJNÓCZY PÉTER
HELTAI JENŐ
HERCZEG FERENC
JÉKELY ZOLTÁN
JÓKAI MÓR
JÓSIKA MIKLÓS
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
JUSTH ZSIGMOND
KABOS EDE
KAFFKA MARGIT
KARINTHY FRIGYES
KASSÁK LAJOS
KAZINCZY FERENC
KISFALUDY KÁROLY
KISFALUDY SÁNDOR
KÓBOR TAMÁS
KODOLÁNYI JÁNOS
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL
KORMOS ISTVÁN
KÓS KÁROLY
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
KÖLCSEY FERENC
KRIZA JÁNOS
KRÚDY GYULA
LACZKÓ GÉZA
LOVIK KÁROLY
LUKÁCS GYÖRGY
M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓS
MÁNDY IVÁN
MESTERHÁZI LAJOS
MÉSZÖLY MIKLÓS
MIKES KELEMEN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MOLNÁR FERENC
MÓRA FERENC
MÓRICZ ZSIGMOND
NAGY IGNÁC
NAGY LAJOS
NAGY LÁSZLÓ
NEMES NAGY ÁGNES
NÉMETH LÁSZLÓ
ÖRKÉNY ISTVÁN
PÁPAI PÁRIZ FERENC
PÁSKÁNDI GÉZA
PETŐFI SÁNDOR
PILINSZKY JÁNOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKOSI JENŐ
RÁKOSI VIKTOR
RÁTH-VÉGH ISTVÁN
RÉVÉSZ BÉLA
REVICZKY GYULA
RITOÓK EMMA
SARKADI IMRE
SÍK SÁNDOR
SINKÓ ERVIN
SOMLYÓ ZOLTÁN
SZABÓ DEZSŐ
SZABÓ LŐRINC
SZABOLCSKA MIHÁLY
SZENTKUTHY MIKLÓS
SZÉP ERNŐ
SZIGLIGETI EDE
SZILÁGYI ISTVÁN
SZINI GYULA
SZOMORY DEZSŐ
TAMÁSI ÁRON
TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ
TOMPA MIHÁLY
TÓTH ÁRPÁD
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN
VÁCI MIHÁLY
VAJDA JÁNOS
VAS ISTVÁN
VERES PÉTER
VÉSZI ENDRE
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WEÖRES SÁNDOR
ZELK ZOLTÁN
ZRÍNYI MIKLÓS

 

 

MAGYAR SZÍNÉSZEK ÖNÉLETRAJZAI ÉS ÖNVALLOMÁSAI

ABONYI TIVADAR
ALFONZÓ
BAJOR GIZI
BALÓ ELEMÉR
BÁNKI ZSUZSA
BÁNÓCZI DEZSO
BÁRDI ÖDÖN
BÁRSONY ISTVÁN
BÁRTFAY PACZONA ANTAL
BARTOS GYULA
BÁSTI LAJOS
BÁTHORY ROMANCSIK MIHÁLY
BÉKEFFI LÁSZLÓ
BENKŐ GYULA:
BENKŐ KÁLMÁN
BERCSÉNYI BÉLA
BILICSI TIVADAR
BILLER IRÉN
BLAHA LUJZA
BOROS IDA
BOROSS GÉZA
CSORTOS GYULA
DAJBUKÁT ILONA
DAJKA MARGIT
DÉGI ISTVÁN
DÉGI ISTVÁN
DÉKÁNY LÁSZLÓ
DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA
DOMJÁN EDIT
EGRESSY ÁKOS
EGRESSY GÁBOR
FEDÁK SÁRI
FEJES TERI
FELEKI KAMILL
GAÁL (DÁLNOKI) GYULA
GAÁL FRANCISKA
GÁBOR MIKLÓS
GÁL GYULA
GELLÉRT ENDRE
GOBBI HILDA
GÓZON GYULA
HEGEDUS GYULA
HONTHY HANNA
IFJ. LATABÁR ÁRPÁD
IFJ. LATABÁR KÁLMÁN
IHÁSZ LAJOS
JÁSZAI MARI
JÁVOR PÁL ÖNVALLOMÁSA
KÁLMÁN GYÖRGY
KARÁDY KATALIN
KAZAL LÁSZLÓ
KELLÉR DEZSO
KISS FERENC
KISS MANYI
KOMLÓSSY EMMA
KÖKÉNY ILONA
LÁBASS JUCI
LÁNG BOLDIZSÁR
LATABÁR ÁRPÁD
LATINOVITS ZOLTÁN
LÁZÁR MÁRIA
LEDOFSKY GIZELLA
LEHOTAY ÁRPÁD
LEHOTAY ÁRPÁD
MAJOR TAMÁS

MAKAY MARGIT
MÁRKUS EMÍLIA
MEDGYASZAY VILMA
MEGYERI DEZSO
MENSÁROS LÁSZLÓ
MÉSZÁROS GIZI
MÉSZÁROS KÁLMÁN
MEZEY MÁRIA
NAGY ENDRE
NYERGES FERENC
OLYSÓI GABÁNYI ÁRPÁD
ŐZE LAJOS:
PÁGER ANTAL
PÁLMAY ILKA
PATAKY JENO
PÉCSI SÁNDOR
RAJNAI GÁBOR
RÁKOSI SZIDI
RÁTKAI MÁRTON
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
RUBINYI TIBOR
RUTTKAI ÉVA
SALAMON BÉLA
SARKADI ALADÁR
SOLTI BERTALAN
SOMLAY ARTUR
SULYOK MÁRIA
SZABOLCS ERNO
SZALAY KÁROLY
SZENDRO JÓZSEF
SZERÉMY ZOLTÁN
SZIGLIGETI EDE
SZIRMAI IMRE
SZUPER KÁROLY
TITKOS ILONA
TOLNAI GR. FESTETICS ANDOR
TOLNAY KLÁRI
TÖRZS JENO
TURAY IDA
URAY TIVADAR
VÁRKONYI ZOLTÁN
VARSÁNYI IRÉN
Z. MOLNÁR LÁSZLÓ
ZÖLDHELYI ANNA

 

 

Képzőművészek, iparművészek és építészek önéletrajzai

 

FESTŐK

Aba Novák Vilmos
Bálint Endre
Bán Béla
Barabás Miklós
Barcsay JenŐ
Bölöni Sikó Miklós
Czóbel Béla:
Csók István
Csontváry Kosztka Tivadar
Deli Antal
Dési Huber István
Egry József
Faragó Géza
Fényes Adolf
Ferenczy Károly
Feszty Árpádné Jókai Róza
Gadányi Jeno
Gádor Emil
Gál János
Gálffy Lola
Glatz Oszkár
Goebel JenŐ
Gráber Margit
Gulácsy Lajos
Gulyás Sándor
Herman Lipót
Ilosvai Varga István
Iványi Grünwald Béla 
Káplár Miklós
Kassák Lajos
Kernstok Károly
Kézdi-Kovács László
Kisfaludy Károly
Kiss Farkas Imre
Kmetty János
Korniss DezsŐ
Koszta József
László Gyula
Lossonczy Tamás
Lyka Károly
Madarász Viktor
Magyar-Mannheimer Gusztáv
Márffy Ödön
Márk Lajos

Markó Károly IFJ.
Martyn FerenC

Miháltz Pál
Munkácsy Mihály
Pirk János:
Pólya Tibor
Rippl-Rónai József
Rudnay Gyula
Szántó Piroska
Székely Bertalan
Szinyei Merse Pál
Szopos Sándor
Tihanyi Lajos
Tornyai János
Uitz Béla
Vasarely Viktor
Vaszary János
Vaszkó Erzsébet
Vilt Tibor
Zichy Mihály


 

szobrászok      

Bokros Birman Dezsõ        
Ferenczy István 
Horvay János                    
Izsó Miklós             
Kisfaludy Stróbl Zsigmond       
Kun József      
Medgyessy Ferenc
Szentgyörgyi István        
Szentgyörgyvári Gyenes Lajos         
Vedres Márk          
 

 

IPARMŰVÉSZEK

Csajka István
Herpka Károly IFJ.
Hetzer Róbert
Kacziány Aladár
Mátray Gy. Lajos
Muhits Sándor
Reményi József
Róth Miksa
Stein János
Szablya Frischauf Ferenc
Szentpéteri József
 

ÉPÍTÉSZEK

Borbíró Virgil:
Fábián Gáspár
Foerk Ernő
Gerlóczy Gedeon
Gyenes Lajos IFJ.
Györgyi Dénes
Hajós Alfréd
Hauszmann Alajos
Korb Flóris
Kós Károly
Kotsis Iván
Lechner Ödön
Ney Béla
Pákey Lajos
Pecz Samu
Pogány Frigyes
Rimanóczy Gyula
Sándy Gyula László
Schulek Frigyes
Vágó László
Weichinger Károly
Ybl Miklós

 

 

Magyar tudósok önéletrajzai

 

Természettudomány

 

MATEMATIKA

BEKE MANÓ
BOLYAI FARKAS
BOLYAI JÁNOS
DÁVID LAJOS
DEMECZKY MIHÁLY
DIENES PÁL
EGERVÁRY JENŐ
ELEK TIBOR
ERDŐS PÁL
FEJÉR LIPÓT
FEKETE MIHÁLY
FERENCZI ZOLTÁN
GEÖCZE ZOÁRD
GROSSCHMID LAJOS
HATVANI ISTVÁN
KONDOR GUSZTÁV
KÜRSCHÁK JÓZSEF
MARTIN LAJOS
RIESZ FRIGYES
SÁRKÖZY PÁL
SCHOLTZ ÁGOST
SUTÁK JÓZSEF
SZÁSZ PÁL
SZEGŐ GÁBOR
SZŐKEFAVY-NAGY BÉLA


CSILLAGÁSZAT

DETRE LÁSZLÓ
HOITSY PÁL
KÖVESLIGETHY RADÓ
KULIN GYÖRGY
PETZVAL OTTÓ
TERKÁN LAJOS
TITTEL PÁL
WODETZKY JÓZSEF
 

FIZIKA

BAY ZOLTÁN
BÉKÉSY GYÖRGY
BUDÓ ÁGOSTON
EÖTVÖS LORÁND
FARKAS GYULA
FRÖHLICH IZIDOR
FRÖHLICH PÁL
GÁBOR DÉNES
GOMBÁS PÁL
HARSÁNYI JÁNOS
HELLER ÁGOST
JEDLIK ÁNYOS
KÁRMÁN TÓDOR
KLUPATHY JENŐ
KÓNYA ALBERT
KUNFALVI REZSŐ
KÜRTI MIKLÓS
NAGY KÁROLY
NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN
NEUGEBAUER TIBOR
ORTVAY RUDOLF
ÖVEGES JÓZSEF
PAPP GYÖRGY
PEKÁR DEZSŐ
PÓCZA JENŐ
POGÁNY BÉLA
RYBÁR ISTVÁN
SELÉNYI PÁL
SIMONYI KÁROLY
SZILÁRD LEÓ
TANGL KÁROLY
VAJK RAUL
WIGNER JENŐ

 


KÉMIA - VEGYÉSZET

ARANY SÁNDOR
BUCHBÖCK GUSZTÁV
BUGARSZKY ISTVÁN
BUZÁGH ALADÁR
ERDEY GRÚZ TIBOR
ERDEY LÁSZLÓ
FABINYI RUDOLF
GRÓH GYULA
HEVESY GYÖRGY
IMRE LAJOS
KONEK FRIGYES
KŐRÖSY FERENC
LENGYEL BÉLA
LENGYEL BÉLA
LOCZKA ALAJOS
MAUCHA REZSŐ
MAUTHNER NÁNDOR
MÜLLER SÁNDOR
PROSZT JÁNOS
SCHULEK ELEMÉR
SZEBELLÉDY LÁSZLÓ
THAN KÁROLY
VAJTA LÁSZLÓ
WINKLER LAJOS
ZEMPLÉN GÉZA

 

FÖLDRAJZTUDOMÁNY

GEOLÓGIA, GEOFIZIKA

ALMÁSY LÁSZLÓ EDE
BULLA BÉLA
CHOLNOKY JENŐ
HALTENBERGER MIKLÓS
HÉZSER AURÉL
HOMORÓDI LAJOS
INKEY BÉLA
KÁDÁR LÁSZLÓ
KADIĆ OTTOKÁR
KÉZ ANDOR
KOCH ANTAL
LÓCZY LAJOS, ID.
LÓCZY LAJOS, IFJ.
MENDÖL TIBOR
PÁLFY MÓR
PAPP KÁROLY
STEINER LAJOS
SZABÓ PÁL ZOLTÁN
SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR
TELEKI GÉZA, GR
VADÁSZ ELEMÉR


MINERALÓGIA- PALEONTOLÓGIA

KOCH SÁNDOR
KRENNER JÓZSEF
KUTASSY ENDRE
MELCZER GUSZTÁV
REICHERT RÓBERT
TOBORFFY ZOLTÁN
TOKODY LÁSZLÓ
VENDEL MIKLÓS  
 

BIOLÓGIA - ZOOLÓGIA- ANTROPOLÓGIA

ABONYI SÁNDOR
ÁBRAHÁM AMBRUS
APÁTHY ISTVÁN
BÁLINT SÁNDOR
BARTUCZ LAJOS
ENCZ GÉZA
GÁSPÁR JÁNOS
GORKA SÁNDOR
HILLEBRAND JENŐ
KESSELYÁK ADORJÁN
MALÁN MIHÁLY
MÉHELY LAJOS
MÉHES GYULA
MOCSÁRY SÁNDOR
MÖDLINGER GUSZTÁV
WOLSKY SÁNDOR

 

BOTANIKUSOK

ANDREÁNSZKY GÁBOR
GOMBOCZ ENDRE
GREGUSS PÁL
HOLLENDONNER FERENC
JAKUCS PÁL
JÁVORKA SÁNDOR
JURÁNYI LAJOS
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR
MANNINGER GUSZTÁV
MOESZ GUSZTÁV
PAÁL ÁRPÁD
SZABÓ ZOLTÁN
TUZSON JÁNOS


 
METEOROLÓGUSOK

BACSÓ NÁNDOR
RÉTHLY ANTAL
SZÁVA-KOVÁTS JÓZSEF

 

 Alkalmazott tudomány

ORVOS

BÓKAI JÁNOS
FERENCZI SÁNDOR
FODOR JÓZSEF
FRANK ÖDÖN
GENERSICH ANTAL
HAYNAL IMRE
HERMANN IMRE
HOOR KÁROLY
HUGONNAI VILMA
ISSEKUTZ BÉLA
KORÁNYI FRIGYES
KORÁNYI SÁNDOR
KÖRNYEY ISTVÁN
LECHNER KÁROLY
LENHOSSÉK MIHÁLY
LISSÁK KÁLMÁN
MISKOLCZY DEZSŐ
PÁPAI PÁRIZ FERENC: ÉLETEM FOLYÁSA
PÁVAI VAJNA GÁBOR
SCHILLER PÁL
SCHULEK VILMOS
SZENTÁGOTHAI JÁNOS
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
SZONDI LIPÓT
TÖRÖK AURÉL
VEREBÉLY TIBOR
WESZPRÉMI ISTVÁN

MÉRNÖK

BÁNKI DONÁT
BÖLCSKEI ELEMÉR
CSÁKI FRIGYES
CSANÁDI GYÖRGY
GILLEMOT LÁSZLÓ
HALÁSZ OTTÓ
HARSÁNYI SZABOLCS
HELLER LÁSZLÓ
HERMANN EMIL GUSZTÁV
HOOR TEMPIS MÓR
KÉZDI ÁRPÁD
KOZMA LÁSZLÓ
LÓSY-SCHMIDT EDE
MIHAILICH GYŐZŐ
OLTAY KÁROLY
PETZVAL OTTÓ
RÁZSÓ IMRE
VARGA JÓZSEF
ZIPERNOWSZKY KÁROLY

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

STATISZTIKA

BUDAY LÁSZLÓ
FÉNYES ELEK
KELETI KÁROLY
KŐVÁRY LÁSZLÓ
PIKLER I. GYULA
SZÉL TIVADAR
THIRRING GUSZTÁV ADOLF
VARGHA GYULA


KÖZGAZDASÁG (GAZDASÁGI ÍRÓ)

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR
HELLER FARKAS
ERDEI FERENC


 PEDAGÓGIA - ISKOLAALAPÍTÓ

TESSEDIK SÁMUEL

 NÉPRAJZ

GYÖRFFY ISTVÁN
HONTI JÁNOS
KATONA LAJOS
KRIZA JÁNOS
MÉSZÁROS GYULA
ORTUTAY GYULA
RÓHEIM GÉZA I.
SOLYMOSSY SÁNDOR


JOGTUDOMÁNY

ÁGOSTON PÉTER
APÁTHY ISTVÁN
BEÖTHY ZSIGMOND
BERZEVICZY ALBERT
BOZÓKY MIHÁLY
CONCHA GYŐZŐ
CSIKY KÁLMÁN
DÉGEN GUSZTÁV
DEGRÉ ALAJOS
ECKHART FERENC
EÖTVÖS KÁROLY
FELLNER FRIGYES
GERLÓCZY GYULA
HEGEDŰS LORÁNT
HORINKA IMRE
MÁRTONFFY KÁROLY
PAULER TIVADAR
RÉNYI JÓZSEF
SOMLÓ BÓDOG
SZABÓ JÓZSEF
SZANDTNER PÁL
SZÁSZ KÁROLY
SZÁSZ LAJOS
TAKÁCS JÓZSEF
TASNER ANTAL
VISKY KÁROLY
WLASSICS GYULA


TÖRTÉNETTUDOMÁNY-TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNY

RÉGÉSZET, ŐSRÉGÉSZET, OKLEVÉLTAN, CÍMERTAN, LEVÉLTÁRTAN

ÁLDÁSY ANTAL
ANGYAL DÁVID
BALANYI GYÖRGY
BALLAGI ALADÁR
BARTONIEK EMMA
BÉKEFI REMIG
BOD PÉTER
BOROVSZKY SAMU
BUDAY ÉZSIÁS
CSÁNKI DEZSŐ
DIVÉKY ADORJÁN
DOMANOVSZKY SÁNDOR
EMBER GYŐZŐ
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ
GÁRDONYI ALBERT
HAJNAL ISTVÁN
HAMPEL JÓZSEF
HERMAN ISTVÁN EGYED
HOLUB JÓZSEF
HÓMAN BÁLINT
HORVÁTH MIHÁLY
ILLÉSSY JÁNOS
KÁLLAY FERENC
KARÁCSONYI JÁNOS
KUBINYI ÁGOSTON
KUBINYI FERENC ()
KUBINYI MIKLÓS
KUMOROVITZ L. BERNÁT
LÁSZLÓ GYULA
LÁZÁR GYULA
LUKINICH IMRE
MADZSAR IMRE
MAHLER EDE
MÁLYUSZ ELEMÉR
MARCZALI HENRIK
MESZLÉNYI ANTAL
MISKOLCZY GYULA
NAGY LAJOS
PAULER GYULA
PAULINYI OSZKÁR
PILCH JENŐ
RAVASZ LÁSZLÓ
RÉTHY LÁSZLÓ
RÉVÉSZ IMRE
SCHVARCZ GYULA
SEBESTYÉN JÓZSEF
SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS
SZEKFŰ GYULA
SZENTPÉTERY IMRE
TÓTH LÁSZLÓ
TÓTH ZOLTÁN
VÁCZY PÉTER
WELLMAN IMRE
ZICHY ISTVÁN


 
NYELVTUDOMÁNY, FILOLÓGIA (ORIONTOLÓGIA)

ASBÓTH OSZKÁR
BALLAGI MÓR
BÁRCZI GÉZA
BECKER FÜLÖP ÁGOST
BEKE ÖDÖN
BENKŐ LORÁND
BERRÁR JOLÁN
BRASSAI SÁMUEL
CSÜRY BÁLINT
CZUCZOR GERGELY
DÁVID ANTAL
DÁVID ANTAL
FOGARASI JÁNOS
GARAY JÁNOS
GOLDZIHER IGNÁC
GOMBOCZ ZOLTÁN
HATALA PÉTER
HONTI REZSŐ
HORGER ANTAL
IMRE SÁNDOR
JOANNOVICS GYÖRGY
KLEMM ANTAL
KNIEZSA ISTVÁN
LAZICZIUS GYULA
LIGETI LAJOS
LŐRINCZE LAJOS
MELICH JÁNOS
NÉMETH GYULA
PAIS DEZSŐ
PETZ GEDEON
PRÖHLE VILMOS
ROMÁN SÁNDOR
RUBINYI MÓZES
SIMONYI ZSIGMOND
SZARVAS GÁBOR
SZINNYEI JÓZSEF
TREML LAJOS
VÁMBÉRY ÁRMIN


KLASSZIKA FILOLÓGIA

CSENGERI JÁNOS
FALUS RÓBERT
FINÁLY HENRIK LAJOS
FÖRSTER AURÉL
GAÁL MÓZES
GERÉB JÓZSEF
HEGEDŰS ISTVÁN
HEINRICH GUSZTÁV
HORVÁTH JÁNOS
HUSZTI JÓZSEF
KERÉNYI KÁROLY
KOLTAY-KASTNER JENŐ
MARÓT KÁROLY
MORAVCSIK GYULA
NÉMETHY GÉZA
PECZ VILMOS
PONORI THEWREWK EMIL
SÍK SÁNDOR

 IRODALOMTUDOMÁNY

BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ
BEÖTHY ZSOLT
BISZTRAY GYULA
BLEYER JAKAB
BONKÁLÓ SÁNDOR
CSÁSZÁR ELEMÉR
DEZSÉNYI BÉLA
ECKHARDT SÁNDOR
GULYÁS PÁL
GYALUI FARKAS
GYÖRGY LAJOS
GYULAI PÁL
KIRÁLY ISTVÁN
KLANICZAY TIBOR
NÉGYESY LÁSZLÓ
OROSZ SÁNDOR
PAP KÁROLY
PUKÁNSZKY BÉLA
RÉVAY JÓZSEF
SŐTÉR ISTVÁN
SZABOLCSI F. MIKLÓS
SZÉCHY KÁROLY
SZERB ANTAL
VÁRADY IMRE
VÁRADY IMRE
VOINOVICH GÉZA
WALDAPFEL JÓZSEF
ZLINSZKY ALADÁR
ZOLNAI BÉLA


FILOZÓFIA

ALEXANDER BERNÁT
BIBÓ ISTVÁN
DÉKÁNY ISTVÁN
DOMANOVSZKY ENDRE
HETÉNYI JÁNOS
HORVÁTH CYRILL
KORNISS GYULA
LUKÁCS GYÖRGY
MEDVECZKY FRIGYES
PAUER IMRE
PAULER ÁKOS
PROHÁSZKA LAJOS
RÉVAY JÓZSEF
SZONTAGH GUSZTÁV
VECSEI JÓZSEF


MŰVÉSZETTÖRTÉNET

BAUMGARTEN SÁNDOR
BRESTYÁNSZKY ILONA
CZAKÓ ELEMÉR GÁBOR
CZOBOR BÉLA
DOMANOVSZKY GYÖRGY
ÉBER LÁSZLÓ
FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN
FÜLEP LAJOS   
GENTHON ISTVÁN
HEKLER ANTAL
KAMPIS ANTAL
KENCZLER HUGÓ
LÁZÁR BÉLA
LYKA KÁROLY
MELLER SIMON
MIHALIK JÓZSEF
MIHALIK SÁNDOR
PASTEINER GYULA
PIGLER ANDOR
PULSZKY FERENC
YBL ERVIN
ZÁDOR ANNA
 

 


MAGYAR POLITIKUSOK ÖNÉLETRAJZAI

ACZÉL GYÖRGY           
ÁGOSTON PÉTER   
ANDRÁSSY GYULA, GR.   
ANTALL JÓZSEF, IFJ.        
APPONYI ALBERT  
B. SZABÓ ISTVÁN    
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE      
BÁRCZY ISTVÁN    
BERZEVICZY ALBERT       
BETHLEN MIKLÓS 
BIBÓ ISTVÁN          
CSILLÉRY ANDRÁS           
DESSEWFFY JÓZSEF         
ECKHARDT TIBOR 
EÖTVÖS KÁROLY      
ERDEI FERENC              
FÁBIÁN BÉLA         
FABINYI TIHAMÉR
FRIEDRICH ISTVÁN           
GERŐ ERNŐ
GÖMBÖS GYULA   
GR. SZÉCHENYI ISTVÁN  
GRATZ GUSZTÁV   
HALLER ISTVÁN    
HARRER FERENC   
HÓMAN BÁLINT    
HORTHY MIKLÓS  
HORVÁTH MIHÁLY           
HUSZÁR KÁROLY          
I. APAFI MIHÁLY    
ID. ANTALL JÓZSEF                 
II. RÁKÓCZI FERENC        
IMRÉDY BÉLA         
JAROSS ANDOR     
JÁSZI OSZKÁR           
JOANNOVICS GYÖRGY   
JUSTUS PÁL 
KÁDÁR JÁNOS              
KARAFIÁTH JENŐ 
KÁROLYI MIHÁLY   
KERESZTURY DEZSŐ                  
KÉTHLY ANNA       
KLEBELSBERG KUNÓ            
KOLOSVÁRY-BORCSA MIHÁLY
KOSSUTH FERENC
KOSSUTH LAJOS   
KOVÁCS BÉLA       
KRASSÓ GYÖRGY 
LÓNYAY MENYHÉRT       
LUKÁCS GYÖRGY 
MARTINOVICS IGNÁC     
MIHÁLYFI ERNŐ    
MINDSZENTY JÓZSEF        
MOCSÁRY LAJOS  
MÜNNICH FERENC           
NAGY FERENC              
NAGY IMRE     
NAGY VINCE          
NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN      
NÓGRÁDI SÁNDOR                  
OLTVÁNYI IMRE    
ORTUTAY GYULA      
PAULER TIVADAR  
PEIDL GYULA           
PÉTER GÁBOR           
PEYER KÁROLY     
PODMANICZKY FRIGYES
PONGRÁCZ ALADÁR        
PROHÁSZKA OTTOKÁR   
PULSZKY FERENC 
RÁCZ LAJOS      
RÁDAY PÁL             
RÁKOSI MÁTYÁS  
RAKOVSZKY IVÁN           
RAVASZ LÁSZLÓ   
RÉVAI JÓZSEF          
SLACHTA MARGIT 
SULYOK DEZSŐ        
SZAKASITS ÁRPÁD           
SZÁSZ KÁROLY     
SZEMERE BERTALAN        
SZURMAY SÁNDOR, BR.  
TÁNCSICS MIHÁLY           
TELEKI GÉZA, GR         
TREFORT ÁGOSTON         
UGRON GÁBOR      
VARGA BÉLA          
VASS JÓZSEF          
VERES PÉTER          
WLASSICS GYULA 
ZRÍNYI MIKLÓS     
ZSITVAY TIBOR        

 

2002  © Csiffáry Gabriella - www.csiffary.extra.hu
© Carus  All Rights Reserved
CÍMLAP